Privacy beleid - AVG

Meijwijk Coaching & Training

Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens

Wij zijn een coach en training bedrijf en verrichten wij werkzaamheden m.b.t. het onderwijs. Wij helpen kinderen, jong volwassenen en volwassenen in hun ontwikkeling.

Bij het voorbereiden en het uitvoeren van deze werkzaamheden is het wenselijk dat uw persoongegevens met Meijwijk Coaching & Training deelt. Het betreft dan bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats, uw contactgegevens, de gegevens omtrent de inhoud van het coach-, training- en/of onderwijsprogramma. Het delen van deze gegevens gebeurt met inachtneming van Wbp en uiteraard zeer zorgvuldig.

Op basis van de Wbp kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met de gebruikt voor facturatie bij rompslomp.nl en Rage BV en derden waarvan sprake is van gerechtvaardigd belang van de gegevens te delen.

Tussen Meijwijk Coaching & Training is een gegevensverstrekking opgesteld. Hierin staan de regels beschreven die bij het verstrekken van de persoonsgegevens gelden. Zie hiervoor bijlage van verwerkersovereenkomst Rompslomp.nl

Privacybeleid

Vandaar dat wij u graag willen informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Wij raden u aan dit privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Download en bekijk ons privacybeleid voor de websites www.meijwijk.nl en www.hellupmijnhoofdzitvol.webnode.nl

Privacyverklaring Meijwijk Coaching & Training

Wij kunnen u vragen om uw persoonlijke gegevens te verstekken. Vanuit het kader van alle activiteiten die Meijwijk Coaching & Training uitvoert

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen hebben wij een Privacyverklaring opgesteld. In deze Privacyverklaring is te lezen voor welke doeleinden uw gegevens door Meijwijk Coaching & Training worden verwerkt, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe dit in zijn werk gaat.

Download de privacyverklaring.